Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Energiewerk ‘t Gooi, laat jouw energie stromen  ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Bij Energiewerk ‘t Gooilaat jouw energie stromenwordt er geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Energiewerk ‘t Gooilaat jouw energie stromen behoudt zich het recht voor om clienten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Bij koorts, griep, ernstige ontstekingen aan de voet en ernstige voetschimmel mag er niet gemasseerd worden.
 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 9. Betaling verloopt contant of per bankoverschrijving en wordt na de massage/behandeling voldaan.
 10. Cadeaubonnen zijn geldig tot een half jaar na uitgifte en zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
 11. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 12. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 13. Het reproduceren van cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door Energiewerk ’t Gooi, laat jouw energie stromen.
 14. Energiewerk ’t Gooi, laatjouw energie stromen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.
 15. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Energiewerk ‘t Gooi, laatjouw energie stromen Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 16. Energiewerk ‘t Gooilaat jouw energie stromen, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele claims, eisen of acties die voortvloeien uit of verband houden met enige schade of letsel die kan ontstaan of kan worden opgelopen als gevolg van haar diensten.
 17. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Energiewerk ’t Gooi,laat jouw energie stromen niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.